Nieczynna zapora wodna zlokalizowana na terenie Maczek tuż obok charakterystycznego wiaduktu kolejowego. Przez zaporę przepływa Biała Przemsza, która według planów z 2013 roku miała wkrótce zasilać mała elektrownie wodną w tym rejonie.
Sosnowiec, Maczki: wiadukt i zapora
2016-05-01