Ruiny tzw. "prochowni" w sąsiedztwie basenów przy ul. Kalinowej. Pozostałości pochodzą z okresu przed I wojną światową, kiedy Polskę podzieliły między siebie trzy mocarstwa i nie było jej na mapach Europy. Obiekt wykorzystywali carscy zaborcy.